НОВИНИ
АНОНСИ
АКТУАЛЬНО
ТОЧКА ЗОРУ
ЗАДАЙ ПИТАННЯ
ВІДЕО
ФОТОАЛЬБОМИ
ПОЛЕМІКА
МІЖНАРОДНІ НОВИНИ
ДОСВІД
ПЕРСОНА
ПРЯМА МОВА
ПРЯМА МОВА
Секела Руслан Михайлович

Причини глибинної кризи, яку сьогодні переживає наша країна, зумовлені не лише соціально-економічними потрясіннями та станом неоголошеної війни на Сході України. Насправді, їхнє коріння глибше і криється, радше, у духовній сфері.

Передовсім, мова йде про нищівні зміни нашого з вами світогляду. І тут, щонайперше, хочеться згадати відомий вислів Конфуція про те, що коли руйнується система мислення – руйнується все.

Хочу відразу заперечити тим, хто стверджує, що відсутність або руйнацію сукупності базових переконань людини можна легко замінити або ж компенсувати стратегією європейської інтеграції чи європейського поступу.

Потрібно розуміти, що без чітких світоглядних орієнтирів, потужної віри у людський розвиток, його становлення, без мотивації, орієнтованої на розвиток міцної держави – у європейському просторі ми загубимося, втрачаючи власну  ідентичність, приналежність, та віру у себе і свій поступ. Відтак, попереду у нас ще багато роботи…

У своїй статті я писатиму про модель соціалізму, яка відома практично всім українцям, однак суть якої не те щоб викривили – її спаплюжили, приносячи у жертву потребам російського більшовизму.

Отож, що таке соціалізм і чому ми знайомі з ним лише у «червоній» масці?

Як відомо, руйнівна радянська машина дискредитувала  ідею соціалізму,  однак ми практично нічого не знаємо про ту сторону соціалізму, в основі якого лежить західна модель, суть якої в орієнтації на піднесення людини, її розвиток та поступ, що є невід’ємною складовою християнського  світорозуміння, європейської культури.

Сьогодні нас переконують, що Україна повинна відмовитись від тоталітарного соціалізму. Все вірно, відмовлятись потрібно, навіть обов’язково, однак що тоді робити  із прозахідним соціалізмом? Багато хто скаже, що ці питання сьогодні не на часі, та все ж я вважаю, що потрібно чітко розібратись у власній історії, щоб виразно усвідомити і зрозуміти євро інтеграційні перспективи.

Радянські більшовики повністю монополізували філософію "соціалізму", перетворивши її на спосіб здійснення власних тоталітарних ідей. На думку вченого-психолога Е.Фромма, поняття  "соціалізм" трансформувалось у  "слово-приманку", ставши " в Росії брехливим".

Відтак, українцям слід абстрагуватись від сприйняття соціалізму крізь призму російської пропаганди та брехні.

Західний соціалізм і його християнські цінності

Російські більшовики насаджували думку, що ідеї соціалізму народилися з теоретичних аксіом французького утопічного соціалізму кінця XVIII — початку XIX ст. Саме ці постулати і увійшли у відомий нам науковий соціалізм. Проте не всі знають, що початком соціалізму є так званий християнський соціалізм, в основі якого була ідея будівництва царства Божого на землі.

Мова йде про християнський соціалізм як фундаментальну основу європейської моделі соціалізації, суть якої у відомих християнських постулатах цілковитої цінності ЛЮДИНИ — недоторканної гідності кожної людини, свободи та рівності всіх. Ця система соціалізму базується на людині з її потребами і її кінцева мета світостворення та справжня "міра всіх речей", а й "мета в самому собі".

У цих формулюваннях наголос ставиться  саме фундаментальній цінності людини. Ця значущість — не даність суспільства, його основа. На всіх історичних етапах за цією ідеєю соціалізму суспільство формується для того, щоб абсолютно та у повній мірі реалізовувати ці цінності.

Таким чином, розвивати християнський соціалізм можливо до безкінечності, удосконалюючись на етапах розвитку людини і її потреб. Іншими словами, мова йде про нескінченну соціалізацію людства, наповнення соціальним змістом усіх функціональних структур, починаючи від держави, економічного розвитку, завершуючи  та духовно-соціальною сферою. Таким чином, цей процес не має кінця, його розвиток і полягає у постійному вдосконаленні.

У цьому відношенні варто згадати слова засновника європейської соціал-демократії Е.Бернштейна, "рух — усе, мета — ніщо". "Наявність у соціалізмі елементів недоговореного", наголошував політик, не девальвує, а навпаки, піднімає суспільне достоїнство відповідної теорії, робить її "незмінно значущою".

Саме ця конструкція і лягла в основу прозахідної соціал-демократії. І тут мова йде не лише про німецьку соціал-демократичну партію – французькі соціалісти також базують власні програмні документи на цій ідеї. "Соціалізм — це рух до соціалізму". У програмних документах шведської соціал-демократичної партії теж зустрічаємо: "Соціалізм — це не модель, яку ми можемо прийняти, а процес, під час якого ми навчаємося самі визначати свою історію".

Звичайно, що така модель не обійшла стороною і Україну

Схожі обґрунтування зустрічаються у роботах вченого Туган-Барановського.  У його розумінні соціалізм — це усвідомлення історичного прогресу як розвитку індивідуальності людської особистості, природної свободи людини. "Соціалізм — є вимога природного права людини на свободу".

Як бачимо, соціалізм має людське обличчя, однак саме радянська система одягла на нього «червону маску».

Соціально відповідальна держава — це зовсім не аналог прорадянської моделі державного патерналізму та зрівнялівки. Мова йде про геть інше — про відповідальність держави за створення рівних можливостей самореалізації людини і, як засвідчує історія, цей процес не виключає соціальної диференціації між людьми.

Список Наступна
При використанні матеріалів сайту посилання на
прес-службу СПУ та www.spu.in.ua обов'язкове
© 2003-2013 Соціалістична партія України
Офіційний сайт